ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Данни за контакт с длъжностно лице за защита на данните на Майкроко ЕООД

Радослав Маринов

e-mail: radoslav.marinov@microco.bg

Моб: +359 87 826 96 96